Zastosowanie rolet przeciwpożarowych w sklepie

Niektóre obiekty ze względu na swoje przeznaczenie wymagają zastosowania dodatkowych środków ochrony na wielu płaszczyznach. Jest to niezbędne żeby spełnić wymogi formalne, które są stawiane. Oprócz tego na wiele rozwiązań decyduje się sam inwestor, który chce mieć pewność, że dany obiekt jest bezpieczny. Nie bez znaczenia jest również opinia ubezpieczyciela, który sam czasami określa typ zabezpieczeń oraz ich zakres. Na podstawie tego wykonywany jest następnie projekt poszczególnych systemów żeby dostosować wszelkie rozwiązania do specyfiki budynku.

Ochrona przeciwpożarowa sklepów

rolety przeciwpożarowe do sklepuJest to niezwykle ważne. Dobrym przykładem mogą być sklepy różnego rodzaju, w których przechowywane może być mienie o znacznej wartości. Właśnie dlatego należy je zabezpieczyć przed niebezpiecznymi zjawiskami takimi jak chociażby ogień. W tym celu stosuje się systemy wczesnej detekcji oraz alarmowania składające się z wielu różnych elementów. Jako przykład można podać czujki, centrale, sygnalizatory czy stałe urządzenia gaśnicze. Niemniej jednak w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony stosuje się dodatkowy osprzęt. Bardzo często montowane są rolety przeciwpożarowe do sklepu, których zadaniem jest wytyczenie odrębnej strefy pożarowej w momencie wystąpienia zagrożenia. Kurtyna podczas normalnej pracy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku, gdy w jej pobliżu pojawi się ogień następuje przepalenie specjalnego bezpiecznika termicznego co skutkuje opadaniem kurtyny. Na jej dole dodatkowo znajduje się listwa obciążająca, która powoduje swobodne opadanie do momentu zamknięcia. W ten sposób tworzona jest odrębna strefa pożarowa co znacznie zwiększa bezpieczeństwo. Sama roleta wykonana jest przeważnie z tkaniny wzmacnianej drutami stalowymi. Warto wspomnieć, że powinna ona posiadać odpowiednie certyfikaty oraz atesty potwierdzające bezpieczeństwo jej stosowania w docelowych systemach.

Badania muszą być przeprowadzone w jednostce przeznaczonej do tego celu. Jednym z najważniejszych parametrów technicznych, które należy wziąć pod uwagę w momencie projektowania przegrody jest jej odporność ogniwa, która może być zróżnicowana dla różnych wielkości. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. Szczególnie ważna jest ochrona przeciwpożarowa, która musi być zrealizowana z uwzględnieniem specyfiki budynku czy funkcji przez niego realizowanych. Właśnie dlatego w obiekcie powinien być instalowany jedynie certyfikowany sprzęt, którego niezawodność i skuteczność działania jest udokumentowana.