Zalety korzystania z dygestoriów

Każdy pracownik laboratorium wie jak istotną kwestię stanowi wygoda podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wykonuje się niebezpiecznie analizy chemiczne z wykorzystaniem trujących lub silnie żrących substancji chemicznych. Wówczas najlepiej mieć wszystko pod ręka i bez powodów nie krzątać się po laboratorium. Jeden niewłaściwy ruch może spowodować zagrożenie, które może skończyć się nawet tragicznie. Zbicie zlewki z silnym kwasem lub zasadą może poważnie poparzyć pracownika.

Strefa robocza wydzielona dzięki zastosowaniu dygestorium

dygestorium do badańLaborant, który chce dobrze i sumiennie wykonywać swoje obowiązki powinien dbać także o swoje bezpieczeństwo. W przypadku wykonywania niebezpiecznych analiz chemicznych powinien korzystać ze specjalnej strefy roboczej w której będzie miał wszystko pod ręka. Na szczęście na rynku istnieją urządzenia, które wygospodarowują taką strefę z pomieszczenia laboratorium. Dygestorium do badań świetnie sprawdzi się w tej roli. Jednakże jego ważniejszym zadaniem jest ochrona pracownika przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych. Niedoświadczony pracownik może np. zmieszać ze sobą substancje, które w połączeniu tworzą mieszaninę silnie trojącą i do tego bardzo lotną. Niezwykle niebezpieczną sytuacją jest także powstawanie substancji, która uwolni swoją energię w postaci wybuchu. Właśnie przed takimi zagrożeniami chronić ma dygestorium laboratoryjne. Urządzenie te występuje w różnych modelach. Wszystkie jednak są wyposażone w wentylator z filtrem. To on usuwa zanieczyszczone powietrze na zewnątrz budynku. Tym samym gazy nie gromadzą się w pomieszczeniu i nie zatruwają pracujących w nim ludzi. Dygestorium wyposażone jest także w szybę, która skutecznie oddziela pracowników od strefy roboczej. Różne modele charakteryzują się także różną szerokością. Dzięki temu w jednym dygestorium można wyznaczyć nawet 2 lub 3 strefy robocze, a każda z nich może być obsługiwana przez pracownika.

Pracę w laboratorium świetnie organizuje dygestorium laboratoryjne. Urządzenie te wydziela bezpieczną strefę roboczą z której może korzystać nawet kilku pracowników. Sprzęt tego typu zabezpiecza także pracownika przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą używanie stężonych kwasów i zasad. Posiada właściwe wyposażenie, które skutecznie pozbywa się trujących gazów. Posiada także fizyczną barierę w postaci szyby, która oddziela pracownika od groźnych chemikaliów. Nic wiec dziwnego, iż dygestorium stało się jednym z głównych wyposażeń każdego laboratorium.