Zabezpieczenie odpadów w procesie operatu przeciwpożarowego

 

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji obiektu budowlanego lub jego części, ustalonej i wprowadzonej w ustawie o odpadach. Dotyczy podmiotów, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady i które muszą złożyć odpowiedni dokument, który jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie wprowadzonej tego typu działalności. Ten nowy wymóg ma za zadanie zminimalizować ilość pożarów składowisk odpadów. Ustawa również określa że tylko i wyłącznie uprawnione osoby mogą tworzyć specjalny operat przeciwpożarowy, a odpady zbiorować i przetwarzać tylko i wyłącznie przy posiadaniu niezbędnego dokumentu i zastosowania się do zaleceń w nim występujących.

Odpady szkodliwe i łatwopalne

operat przeciwpożarowy odpadyTaki dokument musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwą instytucją, a następnie przeprowadzana jest kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu prowadzonej działalności. Na rynku istnieje wiele firm, które profesjonalnie zlecają przygotowanie dokumentacji dotyczącej obiektu, celem stworzenia specjalnego operatu przeciwpożarowego. Firmy przeprowadzają wywiad, a następnie wizję lokalną, celem ustalenia wszelkich działań i zebrania informacji dotyczących terenu i budynku oraz ewentualnych zagrożeń i tworzą operat przeciwpożarowy odpady zabezpieczają przed ewentualnym zagrożeniem. Procedury pozwalają uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności. Każdy operat przeciwpożarowy powinien zawierać informacje formalno-prawne oraz informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przede wszystkim powinny być informacje dotyczące danych firmy i rodzaju prowadzonej działalności oraz metod i technologii używanych w procesach produkcyjnych lub przetwarzania. Określenie dokładnych danych, ich przebiegu, pozwalają dobrać odpowiednią ochronę przeciwpożarową, dostosowaną do warunków panujących na terenie obiektu. Głównym zadaniem stworzenia operatu jest zabezpieczenie pracy osób przebywających na terenie firmy zajmującej się odpadami, a także zminimalizowanie ilości pożarów występujących na śmieciowiskach i terenach z odpadami.

Specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem pożarom, określają jakie zabezpieczenia dostosować do odpowiednich warunków technologicznych, występowania i charakteru substancji utylizowanych, jakie powinny zostać wprowadzone dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej w obiektach i zabezpieczenia terenu w odpowiednią ilość materiałów przeciwpożarowych oraz możliwość łatwego i szybkiego dostępu wyspecjalizowanym jednostkom gaszącym pożary. Zminimalizowanie ewentualnych pożarów i wybuchów, a także szybkie i sprawne gaszenie dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu terenu i wyposażeniu w środki przeciw palne zabezpiecza pracowników, firmę, a przede wszystkim środowisko przed szkodliwymi substancjami uwalniającymi się podczas spalania substancji szkodliwych i przenikania do atmosfery.