Wyjątkowe znaczenie strojów regionalnych

Polska jest krajem niezwykle bogatym kulturowo. Można się o tym przekonać, zwiedzając liczne miejscowości z ciekawą historią i licznymi zabytkami, uczestnicząc w rekonstrukcjach i wydarzeniach dla uczczenia bohaterów czy bitew, słuchając polskiej muzyki ludowej lub zapoznając się z rodzimą literaturą. Nic więc dziwnego, że z roku na rok przyjeżdża tu coraz więcej turystów, zafascynowanych polską kulturą.

Kolorowe stroje przypominają o tradycji

stroje regionalneOryginalny polski folklor jest efektem wielu stuleci ewolucji. Kojarzy się przede wszystkim ze sztuką i zwyczajami ludowymi, jak najbardziej słusznie. To właśnie wieś była przez wieki nośnikiem tradycji, to tam przekazywano z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obyczaje, z których duża część zanikła lub jest na nowo odkrywana przez pasjonatów. Jeśli i my chcielibyśmy zainteresować się polską kulturą ludową, możemy wybrać się do skansenu, muzeum lub na jedno z licznych wydarzeń kulturalnych, mających propagować dawne tradycje. Prezentowane są tam oryginalne stroje regionalne, odrębne dla każdej części naszego kraju. Inaczej ubierają się Kujawi, Mazurzy, Ślązacy czy Kaszubi. Możemy zaobserwować te różnice, podziwiając występy ludowych zespołów, przeżywających obecnie swój renesans i rozkwit. W dzisiejszych czasach kultura ludowa postrzegana jest jako wyjątkowa wartość, którą należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, zespoły ludowe i artyści prezentują regionalne stroje, opowiadają o dawnych zwyczajach i zachęcają do wspólnej zabawy – rozrywka i prace manualne stanowią bowiem znaczną część polskiej tradycji. Jeśli wybieramy się na festyn kultury ludowej, być może będziemy mieli okazję przebrać się w taki regionalny strój. Zazwyczaj składa się on z kolorowych spódnic i spodni, wyszywanych kaftanów i koszul z szerokimi rękawami. Szczególne dzieci z pewnością będą zachwycone, mogąc przebrać się w taką niecodzienną kreację. Stroje ludowe są dzisiaj szyte przez pasjonatów, którzy wykorzystują je do występów i różnego rodzaju prezentacji polskich tradycji. Możemy również podziwiać je w muzeach i skansenach, gdzie przypominają nam o wielu latach kształtowania się zwyczajów rdzennie słowiańskich i polskich.

Dzisiejszy świat pędzi nieustannie naprzód, a nowoczesne technologie i nacisk na postęp nie zostawiają zbyt wiele miejsca na pielęgnowanie tradycji. Na szczęście pasjonaci polskich zwyczajów, historycy, osoby zrzeszone w stowarzyszeniach, a także artyści coraz częściej angażują się w propagowanie polskiej kultury ludowej i prezentowanie jej szerokiemu gronu osób. Kolorowe stroje regionalne znacznie ułatwiają to zadanie.