Regularny przegląd wentylacji

Bez wątpienia czystość instalacji wymiany powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i ogólną jakość życia. Przepisy prawa budowlanego skłaniają nas do dbania o czystość wentylacji, jej instalację, kanały i przewody wentylacyjne. Szybkość powstawania zabrudzeń zależy od rodzaju budynku, sposobu wymiany powietrza oraz jakości zastosowanych filtrów. Należy dbać o systematyczność sprawdzanie wentylacji, ale cieszyć się sprawnym system oraz dobrą jakością powietrza.

Dlaczego czyszczenie wentylacji jest ważne?

czyszczenie kanałów wentylacyjnychDobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji to połowa sukcesu. Niemniej jednak warto pamiętać o jej właściwym użytkowaniu. Regularna konserwacja oaz czyszczenie kanałów wentylacyjnych to podstawa. Ponadto jest to obowiązek każdego zarządcy budynku, który ma na celu zapewnić komfortowe warunki wszystkim przebywającym w budynku osobom. Zła konserwacja powoduje zanieczyszczenia wewnętrzne, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to cząsteczki stałe zawieszone w powietrzu typu zarazki, bakterie i wirusy, dym tytoniowy, cząsteczki pyłów. Do drugiej grupy należą pary i gazy, takie jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu i formaldehydy. Czysta wentylacja ma jeszcze większe znaczenie w lokalach gastronomicznych. Zapach smażonego tłuszczu nie jest miłym odczuciem. W takich sytuacja czyszczeniem instalacji wentylacyjnej powinna zająć się profesjonalna firma z doświadczeniem. Bardzo ważne w tej kwestii jest również prawo budowlane, które zawiera na ten temat wiele przepisów. Tak więc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Z kolei Prawo Budowlane nakazuje okresową kontrolę, nie rzadziej niż raz do roku, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Ponadto należy wziąć również pod uwagę elementy instalacji umożliwiające jej sprawne czyszczenie. Łatwy dostęp można uzyskać poprzez montaż pewnych elementów, np. klap rewizyjnych, puszek filtrujących czy też kształtek rewizyjnych. 

Przy czyszczeniu wentylacji wykonawcy bardzo często napotykają na różne problemy, np. kanały wentylacyjne nie są przygotowane do inspekcji i czyszczenia, ponieważ brak jest rewizji, czy też kanały wentylacyjne są niezabezpieczone w trakcie prac wykończeniowych w budynku. Ponadto zdarza się, że nie ma dostępu do kanałów wentylacyjnych, które zabudowane są ścianami. Niemniej jednak, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu wentylacji, ponieważ wpływa ona znacząco na jakość naszego życia.