Profesjonalne badania gruntu

Badania geotechniczne od niedawna są obowiązkowe, jednak wielu specjalistów wcześniej zalecało ich wykonanie. Badanie gruntu jest szczególnie ważne, gdy projektowany podpiwniczenie domu.Geotechnik określa poziom wody gruntowej i określa wahania tego poziomu. Są to niezbędne informacje aby właściwie zaprojektować fundamenty budynku. Badania geotechniczne pozwalają na uniknięcie w przyszłości pękających ścian czy zapadających się fundamentów.

Czy warto przeprowadzić profesjonalne badanie gruntu?

profesjonalne badanie gruntuBadanie gruntu najlepiej wykonać jeszcze przed zakupem działki, ponieważ od ich wyniku zależy usytuowanie domu. W skrajnych przypadkach, może okazać się że budowa jest niemożliwa. Ostatni moment na profesjonalne badanie gruntu następuje przed rozpoczęciem budowy, ponieważ nie warto budować piwnicy tam, gdzie poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki. Orientacyjne dane o właściwościach gruntu uzyskamy od sąsiadów, warto też zapoznać się z mapami geologicznymi, jeśli takie są dostępne. Wskazówką do określania rodzaju gruntu jest roślinność rosnąca na działce. By sprawdzić warunki wodno – gruntowe należy zwrócić się do firmy zajmującej się badaniami geotechnicznymi. Na podstawie odwiertów określane są warstwy, rodzaj gleby i poziom wód gruntowych. Poziom może się zmieniać w ciągu roku: najniższy jest latem, a najwyższy wiosną. Badania są najbardziej miarodajne, gdy możemy określić zarys i wielkość budynku, bo w tedy technik wie, gdzie wykonać odwierty. Im więcej odwiertów tym badanie jest dokładniejsze, dlatego nie warto wybierać firmy, która obiecuje ocenić warunki wodno – gruntowe za pomocą jednego odwiertu – minimum to trzy. Najczęściej odwierty sytuuje się w narożnikach budynku i na przecięciu przekątnych. Jeśli dom ma mieć piwnicę to muszą się znajdować na głębokości od 3 do 6 metrów, jeśli nie to wystarczą 3 m. Badania trwają jedna lub dwie godziny, z kolei na wyniki czeka się od tygodnia do nawet dwóch. Dołączenie dokumentacji geotechnicznej nie jest obowiązkowe podczas występowania o pozwolenia na budowę. 

Koszt odwiertów wynosi od 100 do 150 zł za metr w zależności od regionu kraju. W takim wypadku wykonanie trzech odwiertów to koszt nawet 1500 zł. W cenę wliczone są koszty dokumentacji geotechnicznej. Badania czasem trzeba powtórzyć w celu określenia zmian poziomu wód gruntowych w ciągu roku. Oglądając okolice działki powinniśmy sprawdzić, czy w okolicy występują stawy, obejrzeć rowy melioracyjne, przyjrzeć się jaka roślinność w nich występuje. Za znak alarmujący powinniśmy uznać rosnące w pobliżu olchy, ponieważ one lubią wodę, a za dobry znak sąsiedztwo lasu sosnowego.