Pracownicy z Europy Wschodniej

Rynek oustourcingowy reaguje na bieżące wydarzenia na rynku pracowniczym i stara się dostarczać pracodawcą na terenie Polski siły roboczej, która zaspokoi wzrost ekonomiczny. W przypadku pracowników z Mołdawii, mamy do czynienia z pracownikami wykwalifikowanymi pod kątem pracy w budownictwie. Jak wiemy, budownictwo jest gałęzią gospodarki, najlepiej obrazującą wzrost gospodarczy danego kraju. Brak rąk do pracy w tej dziedzinie, może przyczynić się do ogólnego zahamowania wzrostu gospodarczego.

Legalizacja pracownika z Mołdawii

pracownik z MołdawiiBez wątpienia, obecność pracowników spoza polskiej granicy jest dla wielu pracodawców codziennością i wielu pracodawców nie wyobraża sobie swoich projektów biznesowych bez pracowników z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii. Pracownik z Mołdawii jest obowiązany takimi samymi procedurami dotyczącymi zatrudnienia, co pracownicy z Ukrainy. Obywatele krajów trzecich, takich jak: Ukraina, Białoruś, Federacja Rosyjska, Gruzja czy Mołdawia, mogą być zatrudniani w Polsce na podstawie oświadczenia pracodawcy do wskazanego rejonowo wojewody na okres 6 miesięcy w najbliższych 12 miesiącach. Wówczas pracownik z wyżej wymienionych krajów musi swój pobyt zalegalizować i starać się o kartę pobytu (czasowego bądź na czas nieokreślony) i wystąpić do właściwego Wojewody o pozwolenie na pracę. Sprowadzenie do Polski pracownika na okres 6 miesięcy, nie jest więc wyzwaniem trudnym i jest zdecydowanie łatwiejsze i tańsze niż sprowadzenie pracownika np. z Azji Południowo Wschodniej, gdzie poza sprawami legalizacyjnymi, związanymi z uzyskaniem pozwolenia o pracę na terenie Polski, konieczne jest opłacenie wizy, oraz zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków mieszkalnych i przystosowania go do życia i pracy na terenie Polski. O ile pracownik z Mołdawii jest w stanie poradzić sobie w Polsce, głównie ze względu na zbliżony język i kulturę to pracownik z Azji Południowo Wschodniej, zwłaszcza kiedy nie jest w stanie porozumiewać się w języku angielskim, to bardzo często nie jest w stanie załatwić podstawowych życiowych spraw w urzędach czy sklepach.

Jeżeli decydujemy się na outsourcing pracowniczy to pozbywamy się bardzo dużego zakresu obowiązków związanych zalegalizowaniem pobytu pracownika w Polsce. Mówimy tutaj zarówno o konkretnych kosztach, konkretnym czasie jak i o zatrudnieniu konkretnych osób, które będą się zajmowały tym problemem, i które znają się na tym problemie. Myśląc technicznie, możemy mieć tutaj do czynienia z koniecznością zatrudnienia całego działu prawnego, który tę sprawę będzie z ramienia naszej firmy kontrolować.