Polecana kasa fiskalna dla fryzjera i kosmetyczki

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadziło wiele zmian dotyczących m.in. fryzjerów, kosmetyczek i usług kosmetologicznych. Od dnia 1 stycznia 2017 r. przestało przysługiwać zwolnienie z posiadania kas fiskalnych. Podatnicy wykonujący wymienione usługi wszystkie swoje zawodowe czynności muszą rejestrować na kasie fiskalnej.

Zakup polecanych kas fiskalnych dla fryzjerów

polecana kasa fiskalna dla fryzjeraWraz z nowymi przepisami przestało obowiązywać zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej jeżeli obrót finansowy nie przekroczył 20 000 zł. Zakup kasy fiskalnej wiąże się z wizytą w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca prowadzenia działalności i zgłoszenie ile kas zostało zakupionych oraz wskazanie miejsca, w którym kasy będą używane. Formalności te trzeba wypełnić przed rozpoczęciem rejestrowania i ewidencji sprzedaży towaru czy wykonania usługi. Pracownik serwisu z ramienia producenta kasy musi wykonać tzw. fiskalizację. Przeprowadza się ją na podstawie zgłoszenia przedsiębiorcy. Musi zostać zakończona poprawnym wydrukiem z pierwszego dobowego raportu. W tym momencie w terminie do 7 dni należy zgłosić się do naczelnika urzędu skarbowego o przypisanie urządzeniu numeru seryjnego, które następnie umieszcza się na kasie fiskalnej w sposób trały. Polecana kasa fiskalna dla fryzjera uzależniona jest od bazy towarowej przedsiębiorstwa. Jeżeli pracodawca prowadzi jednoosobową działalność np. fryzjerka, wystarczająca dla jej potrzeb będzie mała, mobilna kasa rejestrująca od 500 do 3000 operacji. Kasy zaprogramowane do 20 000 usług to kasy średniego segmentu, natomiast mogące wprowadzić do 60 000 operacji to kasy systemowe. Dla mniejszych mobilnych firm atrakcyjnym rozwiązaniem staje się kasa bezprzewodowa z racji na częsty brak możliwości podłączenia urządzenia do gniazdka z prądem – będą to albo kasy mobilne albo kasy z wyposażonym akumulatorem. Jednak jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje swoje usługi w sposób stacjonarny wtedy wybór kas staje się o wiele większy. Można pozwolić sobie na zakup czy to kasy przenośnej czy kasy stacjonarnej. Warto zwrócić uwagę na jakość wykonania urządzenia. Środki chemiczne często używane m. in. w salonach fryzjerskich mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów uwzględniło możliwość odliczenia zakupu kasy fiskalnej od podatku w wysokości 90% jej ceny netto przy założeniu, że ta kwota nie jest wyższa niż 700 zł. Zaopatrzenie się w kasy fiskalne od 2017 roku obejmuje obok fryzjerów również zakłady kosmetyczne, kosmetologiczne, doradców podatkowych, wszystkich lekarzy i prawników oraz mechaników samochodowych.