O czym warto pamiętać organizując wycieczkę szkolną?

 

Każdy z nas będąc uczniem z niecierpliwością czekał na o, aż pojawi się dzień upragnionej wycieczki szkolnej w czasie przedwakacyjnym. Szczególnie nie mogliśmy doczekać się wycieczek kilkudniowych. Była to dla nas ogromna frajda? Ale czy dla nauczycieli również? Wbrew pozorom organizacja takiej wycieczki, to duża odpowiedzialność oraz szereg formalności do wypełnienia, a także załatwianie bardzo poważnych spraw determinujących bezpieczną wycieczkę szkolną.

Formalności związane z organizacją wycieczki szkolnej

wycieczki szkolne LublinNauczyciele decydujący się na organizację wycieczki szkolnej muszą podchodzić do tego zadania z pełną odpowiedzialnością. Bo organizacja takiego czego, to nie tylko załatwianie formalności w biurach turystycznych, aczkolwiek jest to ważny punkt organizacji, ponieważ biuro turystyczne dba o ubezpieczenie, przewodnika, zakwaterowanie i dojazd. Organizuje dzień po dniu plan wyprawy. Każdy nauczyciel powinien wypełnić kartę wycieczki szkolnej. Jest to formalność z góry założona przez Ministra Edukacji Narodowej i podlega ona kontroli. Organizując wycieczki szkolne Lublin istnieje potrzeba zgody władz danej szkoły, a także rodziców dzieci, którzy mają uczestniczyć w takiej wycieczce. Oprócz tego, że biuro turystyczne samo organizuje plan wycieczki, jednakże nauczyciele mogą robić różne modyfikacje. Harmonogram musi być przedstawiony dzieciom na zebraniach. Ważnym aspektem jest również ułożenie odpowiedniego regulaminu, który koniecznie trzeba przedstawić rodzicom oraz dzieciom. Jeśli chodzi o inne formalności papierowe, to tutaj będzie potrzebna lista uczniów, którzy mają uczestniczyć w wycieczce wraz z numerami telefonów do rodziców. Będzie także potrzebna lista uczniów, którzy nie uczestniczą w wycieczce, a tym samym muszą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych z inną klasą. Należy uregulować ponadto wszelkie zadania nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami podczas wycieczki i to również musi być przedstawione w formie papierowej. Nauczyciel powinien sporządzić także listę skierowaną do rodziców o tym, czy dane dziecko jest na coś chore, na co jest uczulone i jakich lekarstw nie może przyjmować, albo musi przyjmować.

Organizując wycieczkę szkolną, która będzie za granicą, konieczne stanie się wyrobienie paszportu, który pozwoli przekroczyć granicę. Należy to zrobić trzy miesiące przed wyjazdem. Uczniom trzeba to przypominać. To tylko niektóre formalności, które należy załatwić podczas organizowania wycieczki szkolnej. Jak widać, to nic łatwego, ale z pomocą biura turystycznego organizacja staje się prostsza.