Korzystanie z kół pasowych

Zasadniczo koło pasowe to prosta maszyna składająca się ze sznurka (lub liny) owiniętego wokół koła (czasem z rowkiem) z jednym końcem sznurka przymocowanym do przedmiotu, a drugim końcem do osoby lub silnika. Koła pasowe mogą wydawać się proste, ale mogą zapewniać znaczną przewagę mechaniczną, dzięki czemu zadania podnoszenia można łatwo wykonać.

Przykłady koła pasowego

przemysłowe koła pasoweInżynierowie są ekspertami w wykorzystywaniu zalet prostych maszyn we wszelkiego rodzaju rzeczywistych aplikacjach, które są korzystne dla społeczeństwa. Używając wielu kół pasowych w połączeniu z silnikami i elektroniką, inżynierowie tworzą złożone nowoczesne urządzenia, które wykonują wiele pracy przy bardzo małej mocy. Przez tysiąclecia koła pasowe były jedną z podstawowych maszyn ułatwiających pracę. Grecki matematyk Archimedes zaprojektował jedno z pierwszych znanych urządzeń blokujących i blokujących, które wykorzystywały linę na kole pasowym do podnoszenia przedmiotów, których nie można było podnieść ręcznie. Nawlekanie koła pasowego jest jednym z kluczowych kroków w celu utrzymania maszyny w porządku – i uniknięcia niebezpiecznych wypadków. Innym rodzajem koła pasowego jest ruchome koło pasowe. W systemie ruchomego koła pasowego lina jest przymocowana do stałego (nieruchliwego) punktu, koło pasowe jest przymocowane do obiektu, który chcesz przesunąć, a drugi koniec liny jest wolny. Naciągając linę, koło pasowe porusza się, a przedmiot unosi się. Ten typ systemu jest dobry, jeśli próbujesz podnieść obiekt znajdujący się pod tobą na swój poziom. Te przemysłowe koła pasowe są przykładami tego, co naukowcy nazywają prostymi maszynami. To nie znaczy, że są wypełnione silnikami; oznacza to tylko, że pomagają nam pomnażać siły. Jeśli chcesz podnieść naprawdę ciężką wagę, masz tylko tyle siły, ile twoje mięśnie mogą dostarczyć, nawet jeśli jesteś najsilniejszym mężczyzną na świecie. Ale użyj prostej maszyny, takiej jak koło pasowe, i możesz skutecznie pomnożyć siłę wytwarzaną przez twoje ciało. Ruchomy bloczek to bloczek, który może się swobodnie poruszać w górę i w dół i jest przymocowany do sufitu lub innego przedmiotu za pomocą dwóch długości tej samej liny. Przykłady ruchomych kół pasowych obejmują dźwigi budowlane, nowoczesne windy i niektóre typy urządzeń do podnoszenia ciężarów na siłowni. Dodając koło pasowe do ustalonego bloku sprzętu strzeleckiego, kierunek siły ciągnącej jest odwrócony, chociaż przewaga mechaniczna pozostaje taka sama.

Podwójny sprzęt ma dwa koła pasowe zarówno w stałym, jak i ruchomym bloku z czterema częściami liny podtrzymującymi ładunek W. Stałe koło pasowe jest prostą maszyną, która wykorzystuje koło z rowkiem i liną, która wpasowuje się w rowek. Drugi koniec liny jest przymocowany do ładunku lub obiektu, który musisz przenieść.