Jak wybrać ekonomiczny przetwornik ciśnienia?

Dostępne na rynku przetworniki ciśnienia są urządzeniami służącymi do przekształcania wartości ciśnienia medium w sygnał napięciowy lub elektryczny prądowy. Ciśnieniowe systemy zasilania cieczami albo gazami powinny być dokładnie kontrolowanie i zastosowanie przetworników ciśnienia pozwala na uzyskanie w pełni rzetelnych wyników. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, z jakiego powodu przetworniki ciśnienia są tak popularne, a także jak działają i jaka jest ich budowa. Pozwoli to na dobranie optymalnego modelu.

Stosujemy przetworniki ciśnienia 0 10V

ekonomiczny przetwornik ciśnienia 0 10vOferowane przetworniki ciśnienia są wykorzystywane ze względu na możliwość nadawania sygnałów na znaczną odległość, dokładność wyników, obojętność na zakłócenia elektromagnetyczne czy stabilność przekształconego sygnału. Mają one podobną budowę do innych przyrządów pomiarowych, jak na przykład czujnik ciśnienia, jednak nie są to identyczne urządzenia. Czujniki ciśnienia są bowiem urządzeniami wykrywającymi ciśnienie i reagującymi jego zmiany. Natomiast przetworniki ciśnienia oprócz odczytywania zmian wielkości fizycznych są przetwarzane także w sygnał elektryczny, jednocześnie zachowując ciągłość. Dodatkowo przetworniki ciśnienia, w odróżnieniu od czujników, muszą być stale zasilane z zewnątrz, zazwyczaj zasilaniem 24V DC. Warto wybrać ekonomiczny przetwornik ciśnienia 0 10v. Urządzenie tego typu może zostać wyprodukowane z różnego rodzaju materiałów. Powszechnie stosowane są elementy ze stali nierdzewnej, tytanu, ceramiki, a także krzemu i brązu. Kluczowym atrybutem przetworników jest ich nieliniowość. Jej głównym celem jest ustalenie maksymalnego błędu pomiarowego, jaki będzie dopuszczalny w odniesieniu do pełnego zakresu pomiarowego. W zależności od modeli może on wynosić od 0,2% do 0,5%. Dodatkowo standardowe zakresy pomiarowe mieszczą się w granicy od 0,4 bar do aż 1600 bar. W przypadku medium o podwyższonej temperaturze, stosowane są przetworniki ze zintegrowanym elementem wychładzającym, który pozwala na optymalną pracę urządzenia.

Wytwarzane przetworniki przemysłowe mogą być wykonywane w różnych technologiach, a także stosowane niemal do każdego rodzaju płynów czy gazów. Wynika to przede wszystkim z zastosowania obudowy ze stali nierdzewnej. Wytwarzane są także przetworniki z membraną czołową, które służą do mierzenia medium lepkiego, gęstego czy krystalizującego się. W efekcie zastosowania membrany możliwe będzie odizolowanie medium od urządzenie, co pozwala na ograniczenie niepożądanego oddziaływania medium oraz niweluje powstawanie przestrzeni.