Jak umożliwić bezpieczną ewakuację?

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom danego budynku jest obowiązkiem jego administratora lub też właściciela. Kluczowe jest szczególnie zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia pożaru. Tutaj ważne jest aby umożliwić bezpieczną ewakuację korzystając z klatki schodowej.

Zalety grawitacyjnych systemów oddymiania

systemy oddymiania grawitacyjnegoZapewnienie bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w budynku jest obowiązkiem jego administratora czy też właściciela. Właściciel budynku powinien zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, tak, aby umożliwić użytkownikom budynku bezpieczną ewakuację. Pomóc w tym mogą systemy oddymiania grawitacyjnego, które mogą być montowane na przykład na klatce schodowej danego budynku. Głównym elementem tej instalacji jest klapa dymowa lub ścienne urządzenie odprowadzające dym. Takie urządzenia montuje się na najwyższej części klatki schodowej tam gdzie ogień będzie miał utrudniony dostęp, a odpowiednią cyrkulację powietrza zapewniają specjalne otwory, które z kolei montuje się w dolnej części klatki schodowej. W jakim celu montuje się systemy oddymiające? Należy zdawać sobie sprawę że podczas pożaru równie poważnym zagrożeniem co sam ogień jest dym. Dym może nie tylko znacząco utrudnić bezpieczną ewakuacje z budynku, lub nawet ją uniemożliwić, ale stanowi także ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, ze względu na zawartość niebezpiecznego dwutlenku węgla. Dlatego też tak ważne jest oddymianie dróg ewakuacyjnych – jest to bezwzględny warunek umożliwiający bezpieczną i szybką ewakuację w wypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Obecnie znanych jest kilka różnych metod oddymiania, ale najbardziej efektywnie działają te instalacje, które opierają swoje działanie na zasadzie grawitacji. Oddymianie mechaniczne ma te wadę, ze jest uzależnione od dostępu do sieci elektrycznej, a dostęp ten w czasie pożaru bardzo często jest przerywany w wyniku przepalenia instalacji. Dlatego też systemy oddymiania grawitacyjnego są znacznie lepszym rozwiązaniem i przed wszystkim znacznie bardziej bezpiecznym. Zapewnienie możliwości bezpiecznej ewakuacji spoczywa na administratorze danego budynku. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, na administratora budynku mogą być nałożone wysokie kary.

Zapewnienie bezpieczeństwa a przede wszystkim możliwości bezpiecznej ewakuacji spoczywa na właścicielu lub zarządcy każdego budynku. Dlatego tez musza oni inwestować w alarmy przeciwpożarowe, gaśnice, ale i specjalne instalacje, które są w stanie skutecznie odprowadzać dym z dróg ewakuacyjnych.