Izolacyjne przegrody paskowe

Przegrody wykonane z folii PCV stosowane są już od wielu lat do budowy warstw izolacyjnych przed różnymi szkodliwymi czynnikami. Folia odpowiedniej grubości jest bardzo dobrą barierą termiczną i akustyczną. Dzięki nim uzyskuje się bardzo duże oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Jest to też ekonomiczny sposób na poprawę zarządzania przedsiębiorstwem oraz metoda na podniesienie wydajności i bezpieczeństwa pracy.

Różnorodne zastosowania kurtyn paskowych

kurtyny paskowe na drzwiPrzegrody paskowe mają szereg zastosowań lecz podstawowym jest powstrzymanie napływu i ruchu zimnego powietrza. Dotyczy to zarówno dużych hal produkcyjnych i magazynowych oraz mniejszych pomieszczeń narażonych na niekontrolowany napływ zimnego powietrza. W przypadku mniejszych pomieszczeń (np. wypożyczalnie sprzętu narciarskiego) używane są kurtyny paskowe na drzwi. To bardzo dobre i tanie rozwiązanie stanowiące również izolację przed zanieczyszczeniami stałymi oraz owadami. Za pomocą kurtyn paskowych z folii PCV dokonuje się separacji powierzchni dużych przestrzeni hal. Jest to bardzo ekonomiczny i szybki sposób na dokonanie podziału, który przynosi przedsiębiorstwom dużo korzyści. Przede wszystkim chodzi o powstrzymanie wspomnianego już ruchu zimnych mas powietrza co umożliwia utrzymanie właściwej temperatury na stanowiskach pracy. Sprzyja to podniesieniu wydajności oraz bezpieczeństwa pracy. Izolacja termiczna w postaci kurtyn paskowych z folii PCV pozwala na osiągnięcie dużych oszczędności w wydatkach na energię elektryczną. Za pomocą kurtyn paskowych wydziela poszczególne strefy magazynowania i produkcji. Służą też do separacji linii produkcyjnych oraz pojedynczych maszyn i urządzeń. Bardzo często są widoczne na wlotach i wylotach komór roboczych urządzeń. Bardzo ważną funkcją przegród przemysłowych jest wydzielanie pojedynczych stanowisk pracy przede wszystkim spawalniczych. Walory izolacyjne kurtyn foliowych odnoszą się również do ochrony przed hałasem oraz przenikaniem szkodliwych oparów olejowych i chemicznych. Aby zapewnić optymalny stopień izolacji kurtyny powinny zostać wykonane na zamówienie dla konkretnych miejsc. Należy dopasować parametry długości, grubości oraz zakładek aby osiągnąć zamierzony przez inwestora efekt.

Przegrody paskowe są oferowane przez producentów w wielu wersjach i kolorach. W szczególnych przypadkach wymagany jest montaż kurtyn specjalistycznych o podwyższonych niektórych parametrach. Dotyczy to kurtyn odpornych na iskrzenie, nie przepuszczających promieniowania UV i iR. Dla mroźni i chłodni wytwarza się przegrody z folii zawierającej duże ilości plastyfikatorów zapewniających giętkość w bardzo niskich temperaturach.