Ekologiczna sieć grzewcza z nowoczesnym kotłem ciepła

Sukcesywne zmiany w zakresie gospodarki i społeczeństwa wywierają coraz silniejszy wpływ na wzrost znaczenia aspektów ekologicznych związanych z klimatem oraz jakością powietrza. Strategie rozwoju kraju oraz dyrektywy KE stawiają przed nami szereg wymagań związanych z termomodernizacją oraz rozwojem energetyki, których zadaniem jest dążenie do samowystarczalnego i w pełni ekologicznego systemu infrastruktury, bazującego wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, co wpływa na modernizację w zakresie nowoczesnych urządzeń sieci ogrzewania.

Kotły kondensacyjne w dobie OZE

buderus - kocioł kondensacyjnyWraz z końcem 2020r. Polska będzie rozliczana z 15% udziałów odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Wydajna, zintegrowana infrastruktura w obrębie aglomeracji miejskich oraz indywidualnych gospodarstw domowych w bezpośredni sposób może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych jednostkach administracyjnych, a w efekcie w skali całego kraju dzięki pracom związanym z termomodernizacją w zakresie projektowania sieci grzewczych. Nowoczesne źródła ciepła takie jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne wyposażone w innowacyjną technologię spalania wewnątrzkomorowego pozwalają na wyprodukowanie niemalże dwa razy większej ilości ciepła przy zużyciu tej samej ilości paliwa, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, w których ilość ciepła pozyskiwanego w procesie spalania jest równa ilości dostarczonego paliwa. Nowoczesne urządzenie firmy Buderus – kocioł kondensacyjny pozwala na zminimalizowanie strat ciepła za pomocą spalania spalin o blisko 65%, dzięki czemu bezpośrednio zmniejsza się zarówno ilość jak i temperatura substancji szkodliwych emitowanych do środowiska naturalnego, przekładając się tym samym na poprawę jakości powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. W przypadku tradycyjnych sieci grzewczych do atmosfery emitujemy spaliny o temperaturze wynoszącej 100C, natomiast decydując się na instalację grzewczą z zastosowaniem kotła wyniesie ona tylko 45C. Nowoczesne źródła ogrzewania wyposażone są także w zautomatyzowane mechanizmy odpowiedzialne za automatyczne dostarczanie optymalnej ilości paliwa lub możliwość ustalenia harmonogramu zarządzania poziomem temperatury, dzięki czemu z powodzeniem mogą współpracować z urządzeniami mobilnymi wykorzystującymi algorytmy zarządzania typu smart home.

Do tak zaprojektowanej sieci ogrzewania z powodzeniem możemy podłączyć także podgrzewacze przepływowe, które zapewnią nam dostęp do ciepłej wody dla potrzeb gospodarczo- bytowych w naszym domu, dzięki czemu niwelujemy konieczność dodatkowego włączania bojlera, co przekłada się na generowanie oszczędności w budżecie domowym. Podłączona do kotła wężownica pozwoli nam na swobodne mycie naczyń w optymalnej temperaturze w dowolnym momencie czy ciepły prysznic lub długą odprężającą kąpiel po dniu pracy.