Czym są pompownie ppoż?

Właściciel każdego typu budynku jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo ppoż jego użytkowników. W tym celu należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu danego obiektu na wybuch ewentualnego pożaru. W tym celu należy na przykład  zapewnić możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego ekipom ratunkowym.

Jak zorganizować pompownie przeciwpożarową?

niezawodne pompownie przeciwpożaroweWoda mimo upływu czasu jest wykorzystywana jako główne medium gaśnicze. W szczególności wykorzystuje się ją w stosunku do obiektów bardzo dużych, na których ugaszenie trzeba było zużyć bardzo duże ilości innego rodzaju medium gaśniczego. Tymczasem dostęp do wody jest bardzo prosty, gdyż na każdej ulicy musi znajdować się hydrant przeciwpożarowy. Należy jedna pamiętać o tym, że odległość od hydrantu do wejścia budynku musi być odpowiednio mała, a jest to bardzo problematyczne  w szcególnosći gdy mowa o budynkach otoczonych przez duży parking. W takiej sytuacji właściciel danego budynku musi zorganizować niezawodne pompownie przeciwpożarowe we wewnętrzu budynku, gdzie ekipy strażackie będą mogły podłączyć swój sprzęt gaśniczy. W jaki sposób pompownie powinny być zorganizowane? Przede wszystkim bardzo ważne jest, by znajdowały się w danej pompowni odpowiednio przygotowane hydranty. Nie mogą być to jednak zwykłe zawory wodociągowe, gdyż ciśnienie w nich jest zbyt małe, aby były w stanie one zasilać wodą węże strażackie. Dlatego też, aby przygotować hydranty do zastosowań przeciwpożarowych, trzeba wykorzystywać specjalne zestawy hydroforowe. Dzięki nim można znacznie podnieść ciśnienie w zwykłym hydrancie, tak aby spełniał on funkcje przeciwpożarowe. Przygotowując pomieszczenie na pompownie należy pamiętać jednak również o odpowiedniej lokalizacji tego pomieszczenia. Powinno się ono znajdować w takim miejscu budyniu, do którego z każdego jego punktu byłaby mniej więcej taka sama odległość, gdyż znacznie ułatwi to prace strażakom. Oczywiście należy pamiętać także o tym, że ekipy strażackie musza mieć możliwość bezproblemowego podłączania w pompowni sprzętu gaśniczego. W tym celu należy pamiętać o sprawnie działającej instalacji oddymiającej, ale także i o izolacji ogniotrwałej. Wszystko to może sprawić, że budynek będzie znacznie lepiej przygotowany na wybuch pożaru.

Pożar w dużym budynku użyteczności publicznej może mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego też powinno się robić wszystko, aby jak najlepiej przygotować dany obiekt do pożaru. W tym celu należy pamiętać o zapewnianiu strażakom możliwości podłączenia sprzętu gaśniczego.