Co to jest niwelacja terenu?

Roboty ziemne bardzo często wiążą się z tym, że należy wykonać wykopu lub nasypy o konkretnej wysokości lub głębokości. W związku z tym bardzo ważne jest to, aby w harmonogramie prac oraz kosztorysie uwzględnić szczegółowe pomiary terenu, które określane są jako niwelacja. Niwelacja jest to pomiar różnicy wysokości pomiędzy dwoma punktami terenu. Zaliczana jest do specjalistycznych prac, które w większości przypadków wykonuje geodeta, lub inna osoba potrafiąca obsługiwać niwelator. 

Kiedy wykonuje się niwelacje terenu? 

niwelacja terenu w BydgoszczyNiwelator jest urządzeniem, które w swoim wyposażeniu posiada wiele firm budowlanych zajmujących się robotami ziemnymi, posadzkarskimi lub kompleksowym realizowaniem inwestycji budowlanych. Jak się okazuje, nie zawsze wykonanie prac związanych z pomiarami wysokości działki lub działek jest częścią innych prac. Usługa, w której zawiera się niwelacja terenu w Bydgoszczy, często jest wykorzystywana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Mapy w urzędach często są przedawnione, dlatego ich pobranie z odpowiednich działów zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym w gminach i starostwach nie zawsze daje aktualny obraz. W związku z tym usługa tego rodzaju często jest początkowym etapem inwestycji. Wynajmuje się geodetę lub zleca pomiary innej firmie budowlanej, której przedstawiciele udają się na działkę, aby dokonać pomiarów. Takie zadanie ma bardzo wiele korzystnych skutków. Przede wszystkim pozwala projektantowi na dobranie takiego poziomu posadowienia obiektu, który będzie jak najbardziej korzystny i realny. Co to oznacza? Oznacza to, że będzie mógł on odnieść się do faktycznych różnic wysokości terenu i dobrać taką lokalizację, aby różnica pomiędzy nasypami i wykopami projektowanymi była jak najbliższa zeru – w takim przypadku nie będzie konieczności wywożenia i dostarczania na budowę gruntu, co znacznie zminimalizuje koszt całej inwestycji. Aby pomiary niwelacyjne terenu miały jak najbardziej realny charakter wykonuje się tzw. siatkę niwelacyjną. 

Siatka niwelacyjna to podział terenu na punkty znajdujące się w miarę równych odległościach od siebie. Takie działanie jest popularne między innymi podczas pomiarów terenu pod boiska, drogi czy place, na których istotne jest stworzenie odpowiednich kątów nachylenia terenu. Do każdego punktu przypisuje się rzędną wysokości, która powinna być odniesiona do rzeczywistej wysokości terenu pobranej z reperów, czyli charakterystycznych punktów wysokościowych wyznaczanych przez geodetów w terenie.