Biologiczne metody i kruszynek

Ze względu na występowanie omacnicy prosowianki niemal w całym kraju, a także znaczne wyrządzane przez nią szkody, konieczne jest bezpośrednie zwalczanie jej na rosnącej liczbie plantacji. Jednym ze sposobów ograniczania jej populacji jest metoda biologiczna. Nie tylko wpisuje się ona doskonale w koncepcję integrowalnej ochrony roślin, ale jednocześnie jest bardzo skuteczna. Co jeszcze warto wiedzieć na temat metody biologicznej walki z omacnicą prosowianką? Jakich efektów działania możemy się spodziewać po jej zastosowaniu?

Korzyści ze stosowania kulek kruszynka

kruszynek w kulkachChociaż metoda biologiczna jest dostępna od lat, tylko w nielicznych przypadkach była stosowana ze względu na wysokie koszty oraz czasochłonną aplikację biopreparatów. Obecnie jednak koszty te stały się o wiele niższe w efekcie konkurowania między sobą przez poszczególne firmy, a także większą ilość metod aplikacji. W ten sposób można więc ochronić zarówno kilkudziesięcioarowe, jak i zajmujące tysiące hektarów plantacje. Metoda biologiczna została opracowana wyłącznie do zwalczania jaj omacnicy prosowianki. Polega ona na zastosowaniu biopreparatów zawierających żywe larwy, a także poczwarki kruszynka. Bardzo popularny jest kruszynek w kulkach. Jest to niewielkich rozmiarów błonkówka, która osiąga od 0,4 mm do 1,2 mm i pasożytuje jaja wielu owadów. Istotny jest moment rozpoczęcia walki z omacnicą. Najlepszym momentem jest wykrycie nalotu pierwszych motyli omacnicy prosowianki. W tym celu przeważnie wykorzystywane są pułapki świetlne albo feromonowe. Konieczne jest wykonanie od jednej do dwóch introdukcji kruszynka. Pierwsza powinna zostać wykonana od razu po pojawieniu się pierwszych jaj szkodnika, co ma miejsce przeważnie pod między końcem drugiej dekady czerwca a pierwszymi dniami lipca. W razie potrzeby druga introdukcja powinna zostać przeprowadzona od 7 do 10 dni po pierwszej. Już po kilku godzinach od wyłożenia preparatu zaczną wylatywać pierwsze błonkówki kruszynka, przy czym moment ten oraz jego intensywność są uzależnione w szczególności od temperatury.

Decydując się na zastosowanie walki biologicznej należy pamiętać, że efektywność jest uzależniona zarówno od jakości biopreparatów, jak również od daty aplikacji, liczby introdukcji, a także ilości nalotów motyli omacnicy w konkretnym roku. Znaczenie może mieć również podatność danej odmiany na szkodnika, równomierność wyłożenia kruszynka, a także warunki pogodowe. Zgodnie z prowadzonymi badaniami średnia skuteczność kruszynka w ograniczeniu uszkodzonych roślin wynosi od 60% do 65%.