Bezwykopowa budowa rurociągu

Najwszechstronniej wykorzystywaną obecnie nowoczesną metodą budowy rurociągów są przewierty sterowane nazywane również horyzontalnymi, poziomymi oraz HDD. Najpoważniejszą zaletą tego innowacyjnego rozwiązania jest możliwość bezwykopowego wykonania prac. Nie wpływa ona więc destrukcyjnie na środowisko naturalne, infrastrukturę powierzchniową. Daje to bardzo wymierne korzyści finansowe oraz znacząco zwiększa tempo robót.

Przewierty horyzontalne pod ciągami komunikacyjnymi

przewierty sterowane pod drogamiDo momentu wprowadzenia rozwiązania opartego na przewiertach sterowanych budowa rurociągu wymagała wykonania pracochłonnych, kosztownych i dewastujących wykopów. W przypadku przewiertów horyzontalnych mamy gwarancję całkowicie bezinwazyjnego wykonania prac inżynieryjnych w infrastrukturę powierzchniową. Bardzo często przeprowadza się przewierty sterowane pod drogami, torami kolejowymi, chodnikami, ciekami wodnymi oraz innymi przeszkodami. Rozwiązanie to jest chętnie wykorzystywane w innych branżach. Przewiert horyzontalny to metoda szybka i dająca duże oszczędności finansowe ponieważ nie generuje kosztów związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury. Jest wykorzystywana do budowy rurociągów wodnych, ciepłowniczych, gazowych, linii telekomunikacyjnych czy energetycznych. Maksymalna średnica przewiertu wynosi 1200 mm, a długość waha się w kilkuset metrach. Najdłuższy wykonany pod rzeką Sacramento przewiert sterowany osiągnął długość ponad 1000 metrów. Największe polskie osiągnięcie w tej dziedzinie to przewiert horyzontalny pod martwą Wisłą o długości 504 metrów. Zalety tej metody wynikają z zastosowania technologii wiertniczych znanych z górnictwa naftowego oraz radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej dającej możliwość precyzyjnego sterowania głowicą wiercącą. Początkiem prac związanych z przewiertem sterowanym jest przeprowadzenie wiercenia pilotażowego. Wyznacza on trasę budowanej linii przesyłowej, która osiąga kształt wypłaszczonej paraboli. Kolejnym krokiem jest zwiększanie średnicy do ustalonej w projekcie. Wykorzystuje się tutaj rozwiertaki o różnych rozmiarach. Wprowadzenie rur do gruntu wykonuje się podczas ostatniego rozwiercania za pomocą krętlika umieszczonego za głowicą.

Przewiert poziomy to metoda rewolucyjna dająca możliwość całkowicie bezinwazyjnego przeprowadzenia inwestycji. Jest to obecnie najlepsze, dostępne rozwiązanie do budowy linii przesyłowych. Wszystkie niezbędne informacje na temat przewiertów horyzontalnych dostępne są na licznych stronach branżowych oraz stronach podmiotów wykonujących usługi tego typu.